🕝 1 minuter
Första spadtaget taget för Telge Näts nya avloppsledning
Publicerad 26 november 2023 06:00
Uppdaterad 26 november 2023 02:28

Här tas det först spadtaget.

Igår påbörjades grävningsarbetet för Telge Näts nya överföringsledning för avlopp mellan Hölö och Järna. Ledningen byggs för att öka kapaciteten i avloppssystemet, då befintliga reningsverk i området inte räcker till.

De gamla reningsverken i Mölnbo och Hölö har inte den kapacitet som krävs för den fortsatta utbyggnaden av bostäder i regionen, enligt Telge Nät. När den nya ledningen är färdigbyggd kan de äldre verken tas ur drift.

– Överföringsledningen är en effektiv lösning för att lösa kapacitetsproblemen, säger Anna Josefsson, VD på Telge Nät.

Anna Josefsson, Göran Karlsson och Fredrik Holm från Telge Nät. Pressbild

Den nya ledningen ska kopplas till Syvabs befintliga ledning vid Pilkrog i Järna, som i sin tur leder vidare till Himmerfjärdsverket i Botkyrka. När ledningen står klar kommer äldre reningsverk att kunna avvecklas och en mer driftsäker och miljövänlig hantering av avloppsflöden förväntas ske.

– Projektet är viktigt för att möjliggöra framtida exploatering och en del av det arbete vi gör för att hålla hög vattenkvalitet i kommunen, enligt Göran Karlsson, styrelseordförande på Telge Nät.

Ledningen byggs i två etapper, där sträckan Hölö-Pilkrog beräknas stå klar 2024.

Karta över nya dragningarna.

Skribent: Lucas T

Dela artikeln