🕝 2 minuter
Försäkringskassan utreds efter oanmält besök hos rullstolsbunden kvinna
Publicerad 3 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 3 augusti 2023 13:59

Foto: Pressbild Försäkringskassan / Pexels 

Justitieombudsmannen, JO, har inlett en utredning angående ett oanmält hembesök från Försäkringskassan hos en rullstolsburen kvinna i Södertälje. Kvinnan, som är beroende av assistans dygnet runt, upplevde besöket som integritetskränkande när två tjänstemän plötsligt dök upp i hennes sovrum och inledde en lång utfrågning.

Den oanmälda hembesöket ägde rum den 5 maj när två företrädare från Försäkringskassan anlände till kvinnans hem utan förvarning klockan 9:30 på morgonen.

Utan att tveka tog de varsin stol och tog plats mitt på golvet i sovrummet, där kvinnan befann sig i sin säng medan hennes man satt i sin rullstol bredvid. Beväpnade med block och penna förklarade tjänstemännen att de hade fått en anonym anmälan angående kvinnans assistanstimmar.

Utfrågningen inleddes genom att kvinnan blev noga utfrågad om sitt hjälpbehov, och även de två assistenterna som var på plats fick svara på frågor. Kvinnan har varit beroende av assistans sedan födseln och hennes funktionshinder har förvärrats genom åren, vilket har resulterat i ett ökande hjälpbehov.

(Annonslänk)

”Jag kommer aldrig att kunna gå och är helt beroende av min assistans som jag blev beviljad 1997. Åren går och jag blir allt sämre i mitt funktionshinder. Mina hjälpbehov blir större och större”, skriver kvinnan i anmälan till Justitieombudsmannen.

Därefter riktades tjänstemännens uppmärksamhet mot kvinnans man, som också har haft en funktionsnedsättning sedan födseln och varit berättigad till assistans sedan 1994. Hans hjälpbehov är betydande, och han kommer aldrig att kunna gå. Sammantaget satt tjänstemännen kvar hos paret fram till klockan 12:00 och meddelade att de skulle inleda en utredning angående parets assistanstimmar.

För kvinnan och mannen upplevdes besöket som en kränkning och en obehaglig intrång i deras privatliv. Trots detta besvarade de ärligt de ställda frågorna. Kvinnan ifrågasatte Försäkringskassans rätt att göra ett oanmält besök i deras hem, men tjänstemännen hävdade att de hade befogenhet att göra så. Både kvinnan och mannen kände sig kränkta och ifrågasatta angående deras funktionsnedsättningar och hjälpbehov.

”Detta är integritetskränkande och tystnadsplikten följs inte med tanke på att dom ringer runt till assistenterna och frågar om vårat privatliv och hjälpbehov.”, skriver kvinnan anmälan.

Justitieombudsmannen, JO, har nu beslutat att inleda en utredning angående Försäkringskassans agerande och kräver att de yttrar sig över det som förs fram i anmälan.

”Yttrandet ska innehålla en redogörelse för myndighetens handläggning samt för relevant lagstiftning.” skriver JO i beslutet.

Dela artikeln