🕝 1 minuter
Företagarna i Nykvarn alltmer nöjda
Publicerad 28 maj 2024 08:00
Uppdaterad 29 maj 2024 02:10
Foto: Alexander Isa

Företagen i Nykvarn är nöjdare än tidigare, det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 124 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultaten används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät, Lokalt företagsklimat, har över 3 800 företag i Stockholms län deltagit, varav 53 är företag från Nykvarn. Det sammanfattade omdömet om företagsklimatet i Nykvarn visar en positiv trend.

- Nykvarnsföretagen ger i år det sammanfattande omdömet 3,7 på en sexgradig skala. Det är det högsta betyget på åtta år. Främst är företagen nöjdare med tjänstemännens attityder och kommunens service och bemötande vid ärenden, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

När företagen i Nykvarn fick ange sina prioriteringar för att förbättra det lokala företagsklimatet, svarade fyra av tio att de önskar enklare tillgång till offentliga upphandlingar. Företagen efterfrågade också förbättringar av det lokala vägnätet och kortare handläggningstider.

I elva av Stockholms läns 26 kommuner har företagsklimatet förbättrats, medan det i övriga kommuner antingen förblivit oförändrat eller försämrats. Solna får högst betyg i länet med 4,1 på den sexgradiga skalan.

Dela artikeln