🕝 1 minuter
Förening polisanmäld - Fornlämningar förstördes
Publicerad 7 april 2023 18:29
Uppdaterad 7 april 2023 18:29

Bild: Kartor

Ett misstänkt kulturmiljöbrott i Viksberg i Södertälje har polisanmälts. Detta efter att en privatperson upptäckt att fornlämningar förstördes vid markplaneringen för ett bostadsbygge.

Det var i höstas som Länsstyrelsen fick en anmälan om skador på fornlämningar av en bostadsrättsförenings Viksberg. Anmälan gjordes av en privatperson som framförde att det gällde en stensättning och en boplats som  upptäcktes redan 2013 av arkeologer.

Enligt anmälan hade markplanering påbörjats mindre än en meter från stensättningen varpå Länsstyrelsen beslutade att besiktiga platsen och kunde upptäckta skador på fornlämningarna. De gav Arkeologistik AB uppdraget att dokumentera skadorna och vid undersökningen konstaterades att stensättningen var helt förstörd, medan boplatsen var skadad genom övertäckning av påförda massor.

Att rubba eller skada fornlämningar utan tillstånd från Länsstyrelsen är enligt kulturmiljölagen förbjudet. Fornlämningarna som förstörs på fastigheten i Viksberg är sedan tidigare registrerade i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister.

Länsstyrelsen misstänker ett brott mot kulturmiljölagen har begåtts i Södertälje. Saken har därför polisanmälts.

Dela artikeln