🕝 1 minuter
Kommunen inleder uppgradering av cykelvägnätet
Publicerad 26 september 2023 06:00
Uppdaterad 25 september 2023 20:33

Foto: Södertälje kommun

Kommunen introducerar ett nytt koncept för att öka utrymmet och förbättra cyklisternas framkomlighet på centrala gator i närheten av centrum. Konceptet är inspirerat av framgångsrika exempel från andra platser i Sverige.

Kommunen har genomfört regleringsåtgärder för att förbättra cykelframkomligheten. Bland dessa åtgärder återfinns omreglering av Kringelvägen till cykelgata samt tillåtande av dubbelriktad cykling på utvalda enkelriktade gator. Inspirationen till dessa åtgärder hämtas från framgångsrika exempel i Sverige.

Det nya konceptet införs som ett prov för utvärdering och eventuell framtida utökning. På cykelgator förväntas motordrivna fordon anpassa sig efter cyklister och visa hänsyn, med en maximal hastighet på 30 km/h.

Regleringar möjliggör även dubbelriktad cykling på vissa enkelriktade gator, medan motorfordon fortsätter att vara enkelriktade. Nya skyltar signalerar förändringar och vägval, inklusive möjlig dubbelriktad cykling och undantag för cyklister från ”Infart förbjuden”-skylten.

Det övergripande målet är att skapa en säkrare och mer tillgänglig cykelframkomlighet för både cyklister och andra trafikanter.

Dela artikeln