🕝 1 minuter
Stoppas att döpa namn på sitt barn - "Kan medföra obehag"
Publicerad 17 februari 2022 01:00
Uppdaterad 6 december 2022 23:10

Föräldrar i Södertälje ville döpa sitt barn, som föddes i december, till namnet Fenri Sulven, men stoppas nu av Skatteverket. Detta då Fenrisulven är namnet på den jättelika vargen i nordisk mytologi.

Skatteverket, som tar hänsyn till hur ett namn kan uppfattas av omgivningen under uppväxten, menar att namnet kan väcka anstöt och leda till obehag för den som ska bära namnet.

”Vid en bedömning ska förnamnen bedömas både var för sig och som en helhet. Namnen Fenri Sulven bildar tillsammans Fenrisulven. Fenrisulven är namnet på ett ondskefullt väsen i nordisk mytologi. Det kan uppfattas ha en negativ innebörd som kan medföra obehag för bäraren.”, skriver Skatteverket i beslutet.

Föräldrarna från Södertälje får av den anledningen avslag och hänvisas till att skicka in en ny ansökan om förnamn till barnet.

Dela artikeln