🕝 1 minuter
Folkbokföringskontroll upptäckte 700 fel - Flera bosatta utomlands
Publicerad 9 juni 2022 02:00
Uppdaterad 9 juni 2022 02:00

Foto: Alex Ataseven.

Södertälje kommun medverkade nyligen i en samordnad folkbokföringskontroll med åtta andra kommuner.

Totalt genomfördes, utifrån tips till Skatteverket, 920 utredningar där man upptäckte närmare 700 fel där drygt hälften lämnat Sverige.

I december 2020 fick Skatteverket, på uppdrag av Regeringen, uppgiften att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner för inrätta ett pilotprojekt om felaktig folkbokföring. Syftet var att utreda omfattningen av problemet samt att utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheterna.

Södertälje kommun var en av dessa kommuner som valde att delta i projektet. Under projektet lämnade kommunen uppgifter om misstänkta felaktigheter inom folkbokföringen vidare till Skatteverket.

Det kunde exempelvis vara uppgifter från skolor som noterar att barn inte dyker upp vid skolstarten eller uppgifter från kommunala bostadsbolag som upptäckt olovliga andrahandsuthyrningar.

– Det har varit en framgångsrik arbetsmetod. Södertälje har valt att fokusera på oriktiga hyresförhållanden, eftersom vi vet att det är en bidragande orsak till att möjliggöra brott vilket ökar på otryggheten i samhället, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun i ett pressmeddelande.

Av de 700 fel som upptäcktes under samverkan med de åtta kommunerna, Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala, berörde drygt hälften av felen personer som lämnat landet men fortfarande var folkbokförda i Sverige.

– Det kan finnas många skäl till det, till exempel oavsiktligt i form av okunskap eller avsiktligt för att erhålla svarta inkomster, behålla hyreskontrakt eller bidrag, till exempel barnbidrag, säger Anders Klaar samordnare av kontrollen inom Skatteverket.

I samband med pilotprojektet frigjordes även ett stort antal hyreslägenheter.

– Att samverka ger stora positiva effekter, även om det tar mycket tid och resurs, säger Anders Klaar.

Dela artikeln