🕝 1 minuter
Flera mäklare prickas - En får återkallad registrering
Publicerad 14 september 2022 07:00
Uppdaterad 14 september 2022 00:04

Arkvibild: Pexels.

Tre mäklare har hamnat i kläm efter Fastighetsmäklarinspektionens, FMI, kontroller.

Två av dessa prickas med en erinran, varav en får återkallad registrering, enligt beslut från FMI.

Två av mäklarna är verksamma i Södertälje där en av dessa får återkallad registrering på grund av utebliven betalning av den årliga avgiften till FMI. Trots betalningspåminnelse inkom aldrig någon inbetalning till Fastighetsmäklarinspektionen som beslutade att återkalla mäklarens registrering.

Den andra Södertäljemäklaren prickas av FMI av samma anledning, utebliven inbetalning av årsavgiften. Men denne hann betalda in avgiften innan tillsynsärendet initierats och tilldelades därmed en erinran.

Även en tredje mäklare fastande i FMIs kontroller på grund av den årliga avgiften. Enligt Mäklaren, från Nykvarn, ska denne fått besked från FMI att det skulle lösa sig om han betalade in avgiften, vilket han också gjorde.

Men Fastighetsmäklarinspektionen beslutade att tilldela en erinran på grund av den sena inbetalningen.

Dela artikeln