🕝 2 minuter
Flera förskolelärare utmärks för betydelsefulla insatser
Publicerad 13 oktober 2022 13:38
Uppdaterad 5 oktober 2023 08:12

Ellinor Hallerström, förskolelärare och samordnare för IKT-Nätverket Södertälje. Foto: Privat.

IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun tilldelas Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022, som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, för deras långvariga och främjande arbete med lärande genom användning av informationsteknologi och medier.

Lärare runt om i landet har blivit uppmärksammade för sina betydande framgångar med att genomföra digital undervisning. En grupp som har överträffat förväntningarna är IKT-nätverket Förskolan i Södertälje, som inkluderar representanter från samtliga förskoleområden i kommunen.

IKT-nätverket Förskolan har visat en imponerande förmåga att kombinera digital undervisning med traditionell undervisning i klassrummet och online. Därmed har lärarna skapat nya pedagogiska möjligheter för att dra nytta av de digitala verktygen.

Nu prisas och hyllas förskolan samt lärarna för deras fantastiska insatser.

Samtliga lärare som prisas. Foto: Södertälje kommun.

– Vi har tillsammans skapat ett kollegialt lärande mellan Södertäljes förskolorna som fokuserat på att höja lägsta nivån. Vi har skapat en kunskapsbank och dokument för att inspirera och vägleda kollegor i hur digitala verktyg stärker det analoga, säger förskolläraren och IKT-Nätverkets samordnare, Ellinor Hallerström, till kommunen i samband utmärkelsen.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris tilldelas en eller flera personer som har gjort långvariga och betydelsefulla insatser för att främja lärandet med hjälp av informationsteknologi och medier. Det är för denna typ av insatser som förskolelärarna nu blir prisade.

– Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022 tilldelas IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun för den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Representanter för kommunens förskoleområden:

 • Ellinor Hallerström, förskollärare, Centrum förskoleområde, samt samordnare för IKT-Nätverket
 • Amanda Hällqvist, förskollärare, Västra förskoleområde
 • Anna Thunstam, förskollärare, Södra förskoleområde
 • Claudia Odell, förskollärare och IKT-ansvarig, Rösberga förskoleområde
 • Eva Östblom, förskollärare och pedagogisk lagledare, Rosenborg Fornhöjden förskoleområde
 • Frida Hansson, barnskötare och ikt-ansvarig, Östertälje förskoleområde
 • Jennie Strömvall, it-tekniker, Resurscentrum
 • Jessica Hellsén, barnskötare, Brunnsäng Grusåsen förskoleområde
 • Jessica Nilssonbarnskötare och ikt-pedagog, Järna förskoleområde
 • Malin Hellsén, förskollärare, Ritorp Viksberg förskoleområde
 • Mariam Kourieförskollärare, Ronna förskoleområde
 • Mikaela Hynninen, IKT-utvecklare, Mariekäll Saltskog förskoleområde
 • Mirjam Lindberg, förskollärare, Lina Enhörna förskoleområde
 • Rebecca Backholm, pedagogista, Tveta förskoleområde
 • Sara Helinförskollärare, Tveta förskoleområde
 • Susanne Ivarssonförskollärare, Södra förskoleområde
 • Tina Langevikpedagogista och gruppchef, Atelje Källan, Resurcentrum
Dela artikeln