🕝 1 minuter
Fler områden i Södertälje klassas som utsatta
Publicerad 1 december 2023 20:32
Uppdaterad 1 december 2023 20:32

Dödskjutningen i Saltskog 2022. Läsarbild

Polisens arbete går åt rätt håll. Sverige har idag totalt 59 utsatta områden, vilket är två områden färre än 2021. Men i Södertälje pekas fler område ut som särskilt utsatta. Det visar Polismyndighetens nya nationella lägesbild över utsatta områden.

– Benägenheten att delta i rättsprocessen är i många fall låg eftersom man är rädd att utsättas för våld eller hot om våld om man anmäler eller vittnar om brottslighet. Detta är mycket allvarligt, säger Charlotta Höglund. 

Artikeln fortsätter efter annonsen.

(Annonslänk)

En ny polisrapport visar att två områden i Södertälje, Hovsjö och Saltskog, nu klassas som mer utsatta jämfört med 2021. Trots att synlig narkotikahandel har minskat tack vare ökad kamerabevakning och förändrade handelsmetoder, inklusive digital kommunikation, finns fortsatt problem.

Men genom åren har polisen förbättrat sin förmåga att arbeta i dessa områden.

Enligt polisen har antalet personer lokalt med koppling till brottslighet ökat, och hot samt övergrepp i rättssak är mer vanliga i särskilt utsatta området än i resten av landet. Under 2019-2022 skedde nästan 1500 skjutningar i Sverige, varav mer än en fjärdedel ägde rum i utsatta områden.

– Det visar att de kriminellas påverkan cementeras och blir alltmer beständig, säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid Noa.

I nya rapporter betraktas nu Ronna, Geneta, Lina och Hovsjö som särskilt utsatta områden, medan Fornhöjden fortfarande ses som ett riskområde. Saltskog, som tidigare inte var med på listan, klassificeras nu också som ett utsatt område.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Dela artikeln