🕝 1 minuter
Festlokaler fick återkallade tillstånd – en får rätt mot kommunen
Publicerad 13 juni 2024 17:50
Uppdaterad 13 juni 2024 17:50
Foto: Alexander Isa

Efter att alkoholtillståndet återkallats för festlokalen Mor Afrem i Geneta, har en ny ägare försökt att få ett permanent serveringstillstånd utan framgång. Samtidigt får restaurangen Lagoona en varning istället för återkallelse av sitt tillstånd efter en rättstvist.

Förra året återkallades alkoholtillståndet för festlokalen Mor Afrem i Geneta. Den nya ägaren som tog över efter har sedan dess arrangerat bröllopsfester med tillfälliga serveringstillstånd. Efter årsskiftet 2024 ansökte ägaren om ett permanent serveringstillstånd, men ansökan avslogs på grund av brister i bokföringen. Detta har lett till att flera brudpar tvingats söka andra lokaler för att kunna servera alkohol.

En annan festlokal, Lagoona på Klockarvägen i Geneta, fick sitt tillstånd indraget den 18 december 2023. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten, som gav Lagoona rätt mot Södertälje kommun.

Bakgrunden till återkallelsen var en polisinspektion den 26 augusti 2023, där det framkom att Lagoona hade hyrt ut sina lokaler till en cateringfirma som skötte matserveringen, medan restaurangen själv ansvarade för alkoholserveringen. Socialnämnden ansåg att detta stred mot alkohollagen och beslöt därför att dra in tillståndet.

Lagoona överklagade beslutet och hävdade att de själva hade skött alkoholserveringen och att upplåtelsen av lokalen inte innebar en förlust av dispositionsrätten. Förvaltningsrätten delade denna bedömning och fann att en återkallelse av serveringstillståndet var en alltför ingripande åtgärd. Därför beslutade domstolen att ändra påföljden till en varning.

Dela artikeln