🕝 1 minuter
Fastighetsmäklare från Södertälje fick indragen licens
Publicerad 31 maj 2022 02:00
Uppdaterad 31 maj 2022 02:00

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, begärde ut handlingarna om en anmäld affär, men när Södertäljemäklaren skulle ta fram akten kunde han inte hitta den.

Enligt FMI är mäklare skyldiga att bevara handlingar och av den anledningen beslutade inspektionen att återkalla mäklarens registrering.

”Med hänsyn till mäklarens återkommande ovilja att fullgöra sin rättsliga skyldighet att medverka i utredningen bedömer inspektionen att det finns grund för att återkalla registreringen som fastighetsmäklare.”, skriver FMI i beslutet

Det var efter en anmälan från en person som Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, begärde ut handlingar om en bostadsförsäljning. Enligt anmälaren anses mäklaren ha undanhållit bud, manipulerat slutpriset och brutit mot god fastighetsmäklarsed.

Men de begärda handlingar lämnades aldrig ut till FMI då mäklaren uppgav att han bytt bostad och arbetsplats och av den anledningen inte kunnat hitta akterna.

Däremot är det inte första gången som mäklaren hamnat under förstoringsglaset.

Han ska vid ett tidigare tillfälle har fått en varning för att inte ha bevarat dokumentation på ett korrekt sätt, vilket inspektionen såg väldigt allvarligt på.

I början på april beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att med omedelbar verkan häva mäklarens registrering och därmed hindras honom att utöva sitt yrke.

Dela artikeln