Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Fastighetsägare beviljas skadeersättning för Slussbygget
Publicerad 2 juni 2023 06:00
Uppdaterad 1 juni 2023 23:30

Bild: Alexander Isa.

Fler hundra fastighetsägare runt om Mälaren har drabbats av skador till följd av ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Nu har Mark- och miljödomstolen fastställt ersättningsnivåerna för de skador som den nya regleringen har orsakat, enligt en deldom. Detta inkluderar fastighetsägare i både Nykvarn och Södertälje kommun.

I vintern 2014 fick Stockholms kommun tillstånd att bygga en ny sluss, utöka avbördningskapaciteten för Mälaren och leda bort vatten från Katarinaberget. Drygt 600 fastighetsägare med jordbruksmark beräknas ha drabbats av skador till följd av ombyggnationen av Slussen i Stockholm.

Sedan dess har flera frågor om bieffekterna av den nya regleringen behandlats i olika instanser av domstolen. Flera fastighetsägare kring Mälaren vände sig till Länsstyrelsen där de krävde ersättning för de skador som ombyggnationen orsakat.

Nu har Mark- och miljödomstolen fastställt ersättningsnivåerna som bland annat inkluderar sju fastighetsägare i Nykvarn och Södertälje.

I Södertälje beviljas fem fastighetsägare en total ersättning på 55 315 kronor, medan ersättningen för de två fastigheterna i Nykvarn uppgår till totalt 31 713 kronor.

Dela artikeln