Södertälje kommun
🕝 3 minuter
Färre Södertäljeelever behöriga till gymnasiet – Här är betygen
Publicerad 10 oktober 2022 06:00
Uppdaterad 26 augusti 2023 15:09

Foto: Alex Ataseven.

Av niondeklassarna i Södertälje som gick ut i våras var det en lägre andel som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med de som gick ut 2022. Det visar Skolverket statistik som presenterades i dag. 

82 procent av eleverna som gick ut nian i Södertälje i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Lägst var andelen i Upplands Väsby (82 procent). 

Andelen behöriga minskade både bland flickor och pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Södertälje kommun var 81 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, meda78 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 77 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program. 

68 procent av niondeklassarna i Södertälje nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 73 procent. 

1 223 elever i 26 skolor

I Södertälje finns 26 skolor där totalt 1 223 elever som gick ut nian i våras. 13 av dem drivs i kommunal regi (856 elever), medan 13 är friskolor (367 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (85 jämfört med 81 procent). 

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Slutbetyg per skola i Södertälje kommun 2022

SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Blombackaskolan79 % (84 %)205,7Kommunal
Brunnsängskolan88 % (87 %)226,1Kommunal
Eneskolan86 % (89 %)228,8Kommunal
Hovsjöskolan87 % (67 %)212,1Kommunal
Hölöskolan80 % (~100 %)210,1Kommunal
Igelsta grundskola54 % (68 %)173,2Kommunal
Innovitaskolan Södertälje87 % (–)238,5Enskild
Internationella Engelska Skolan Södertälje88 % (95 %)262,9Enskild
Järna friskola~100 % (~100 %)275,0Enskild
Lilla Parkskolan.. (–)..Enskild
Lina grundskola86 % (66 %)227,6Kommunal
Magelungens grundskola Södertälje.. (..)..Enskild
Mariaskolan100 % (100 %)265,3Enskild
Mariekällskolan92 % (80 %)219,2Kommunal
Mikaelgården Läkeped. Institut.. (..)..Enskild
Mora Parks skola.. (..)..Enskild
Nyckelskolan82 % (100 %)243,7Enskild
Pershagenskolan79 % (84 %)228,8Kommunal
Ronnaskolan61 % (61 %)189,8Kommunal
Rosenborgskolan92 % (89 %)242,7Kommunal
Soldalaskolan85 % (90 %)234,0Kommunal
Solvikskolan.. (~100 %)..Enskild
Södertälje friskola74 % (~100 %)225,9Enskild
Vittra Östertälje89 % (100 %)232,7Enskild
Wasaskolan75 % (76 %)202,5Kommunal
Örjanskolan grund~100 % (100 %)243,9Enskild

~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Dela artikeln