🕝 1 minuter
Får böter efter ett besök av Kemikalieinspektionen
Publicerad 15 december 2023 06:00
Uppdaterad 14 december 2023 21:52

Foto: Shamash Oyal

Kemikalieinspektionen har beslutat att påföra Skalhuset i Södertälje en miljösanktionsavgift. Detta för att ha importerat en elektronikprodukt för försäljning utan korrekt märkning.

Enligt regler som styr farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning måste produkter märkas med kontaktuppgifter till importören, för att kunna spåra farliga ämnen.

I september i år upptäckte Kemikalieinspektionen vid en inspektion att elektronikprodukten Onikuma K16 Gaming Headset, som Lowwi förvärvat till sitt sortiment, saknade en sådan märkning.

I ett nytaget beslut har inspektionen nu ålagt Lowwi AB att betala sanktionsavgiften på 20 000 kronor för den tidigare regelöverträdelsen, detta trots att företaget tog då bort produkten från försäljning.

Enligt Kemikalieinspektionen finns det grund för att besluta om avgiften, eftersom Skalhuset, Lowwi AB, valde att släppt ut produkten med bristande märkning på marknaden.

Lowwi AB har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Skribent: Lucas T

Dela artikeln