🕝 2 minuter
Södertälje utsedd till viktig transportnod av EU
Publicerad 18 juni 2024 17:17
Uppdaterad 18 juni 2024 17:17
Foto: Alexander Isa

EU har valt ut Södertälje som en nyckelpunkt i det uppdaterade transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Beslutet förväntas öka takten i klimatarbetet och förbättra transporterna i regionen.

Europeiska Rådet har godkänt en uppdaterad förordning för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, som nu inkluderar sträckan Oslo-Stockholm och identifierar städer som Södertälje, Västerås och Eskilstuna som viktiga transportnoder. Detta beslut, som välkomnas av de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete "En Bättre Sits", kommer att påskynda klimatarbetet och förbättra transporterna längs järnväg, väg och farleder.

Dessutom öppnar detta beslut stora möjligheter för Södertälje och andra städer i regionen att förbättra sin transportinfrastruktur och främja en hållbar framtid. Det kan också ge nytt liv åt de långvariga planerna på en ny bro eller tunnel genom staden, som tidigare har avvisats av Trafikverket.

Det nya TEN-T-nätverket definierar huvudstråken för transporter och sätter upp mål för att uppnå snabba och klimatsmarta transporter. Den uppdaterade TEN-T-förordningen kräver att Sveriges infrastrukturplanering anpassas, och pekar ut städer som Södertälje som "Urbana noder" – områden som är prioriterade av EU och berättigade att söka EU-medel för utveckling.

En ny bro eller tunnel i Södertälje har tidigare avvisats av Trafikverket. Foto: Alexander Isa

- Den uppdaterade TEN-T-förordningen ställer både krav på regeringen i infrastrukturplaneringen och sätter våra kommuner som Eskilstuna, Södertälje och Västerås på kartan så att pengar kan sökas från EU, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Kristoffer Tamsons (M), regionråd i Region Stockholm och ordförande för En Bättre Sits, betonar vikten av ökad rörlighet för regionens utveckling.

– Svaret på hur Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas kan aldrig vara minskad rörlighet. Det är en styrka att våra sju län har gått samman i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits för att tala med en röst om hur vi ser på utvecklingen av EUtransporter, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

De sju regionerna i Mälardalsrådets samarbete har gemensamt arbetat för att säkerställa att hela Stockholm-Mälarregionen inkluderas i EU prioriterade stomnät. Detta innebär att transportvägarna i Östersjön och Mälaren ska länkas samman med viktiga knutpunkter som Södertälje och Stockholm-Norvik i Nynäshamn. Dessutom betonas behovet av att öka takten i klimatarbetet för att nå målen i Parisavtalet.

Det transeuropeiska transportnätet är ett omfattande nätverk av järnvägar, vägar, inre vattenvägar och närsjöfart som kopplar samman städer och transportnoder över hela EU.

Målet är att säkerställa hållbara transporter utan luckor eller flaskhalsar till 2050, med etappmål 2030 och 2040. TEN-T-förordningen, som nu har godkänts av Europeiska Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet, kommer att träda i kraft i mitten av juli.

Dela artikeln