Debatt
🕝 2 minuter
"Ett konstmuseum i Södertälje"
Publicerad 21 mars 2022 01:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:18
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Vi har ett antal museer i Södertälje. Ett museum är enligt museilagen: en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Vi har ett friluftsmuseum: Torekällberget som visar hur man levde i Södertälje och Södermanland på 1800-talet. Södertäljes äldsta museum är Biologiska museet. På Torekällberget har vi även ett stadsmuseum förlagt i Handelsbodens nedersta våning.

Enligt Destination Södertälje har vi dessutom flertal ytterligare museum runt om i kommunen; Wendela Hebbes hus, Marcus Wallenberg-hallen, Tullgarns slott, Kanalmuseet, Tom Tits Experiment, Dockmoran, Ejdern (som går till Vikingastaden Birka).

Södertäljes nyaste museum är Grafikens Hus. En institution som blivit väl granskat av LT i ett antal artiklar. Grafikens Hus är ett konstmuseum som öppnade 1996. På museets hemsida går det att läsa om deras verksamhet.

Institutionen verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. En viktig ambition är att nya grupper ska ”få möta grafik genom en engagerad pedagogik som inspirerar till en ökad förståelse om konst”.

Det är fantastiskt att Södertälje kommun kan erbjuda så många intressanta och spännande museer.

Att Grafikens Hus i samråd med kommunen har etablerats i Södertälje ser vi väldigt positivt på. De har sedan samarbetet påbörjats blivit en viktig del av kommunens kulturverksamhet.

De har på kort tid hunnit bygga upp nätverk inom konst och kultur. Grafikens Hus har erbjuder allt från relativt smala och riktade workshops till utställningar och konstellationer som vänder sig till den breda allmänheten. De arbetar med konstnärer i stadsutveckling, ofta i samarbete med kommunen och olika grupper i Södertälje. De låter konsten möta medborgaren med nya insikter och upplevelser, vilket gör att fler känner sig speglade i staden.

En viktig aspekt i kommunens samarbete med Grafikens Hus är vikten av att deras verksamhet ska knyta an till våra befintliga konst- och kulturföreningar, men även till andra aktiviteter inom det civila samhället och kommunala verksamheter.

Grafikens Hus har redan upparbetad kontakt med Södertäljes skolor och fritidsgårdar. Vi kan redan nu se att de haft spännande projekt med såväl Kulturskolan och Konsthallen som med lokala kulturaktörer som Livet Bitch och Läsfrämjarinstitutet – några exempel av många.

Samarbeten som kan utvecklas och den långa listan av samverkan kan bli än längre.

Slutnotan för en ackumulerad underhållsskuld gällande fastigheten som kallas för Gjuteriet får vi nu ta. Det är viktigt att påpeka att några andra alternativ än att rusta upp den gamla kulturhistoriska fastigheten inte finns. När restaureringen väl är gjord kommer byggnaden passa bra för ett konstmuseum med verkstäder för grafik. Tidigare utställningar har lockat publik från hela landet, ja faktiskt från hela Europa.

Södertälje är en kulturstad. Med många olika kulturaktörer och sevärdheter. Grafikens Hus har bidragit till att stärka vår kulturella tradition, och med ett fast utställningshus där verksamheten kan nå sin fulla potential, kommer detta att bli än mer tydligt.

Vi ser fram mot ett konstmuseum i en fascinerande kulturhistorisk byggnad, där vi nu kommer att ta vara på en viktig del av svensk industrihistoria.

Det kommer bli till stor glädje och nytta för våra medborgare i kommunen.

David Winerdal (KD) ordförande kultur- och fritidsnämnden

Ingela Evegård (S) förste vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Dela artikeln