🕝 1 minuter
Ensamarbete på pendeltåg stoppas - Tågvärdar tillbaka
Publicerad 24 april 2023 16:33
Uppdaterad 24 april 2023 16:37

Pressbild.

Tågvärdarna är tillfälligt tillbaka. Skyddsombuden för ST Pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendeltågstrafiken. Beslutet trädde i kraft tidigt på måndagsmorgonen klockan 09:00.

Föregående vecka genomförde lokförare en vild strejk för att avvecklingen av tågvärdarna lett till ensamarbete för lokförarna och risk för lokförarnas säkerhet och hälsa. Nu har skyddsombudet för ST Pendeln har stoppat ensamarbetet på pendeltågen med hänvisning till Arbetsmiljölagen.

Sedan MTR gick över till att köra pendeltågen som ensambemannade i 50 procent av trafiken har skyddsombuden fått in rapporter om incidenter och tillbud som gör att skyddsombuden nu anser att det föreligger skäl nog att stoppa ensamarbete. Detta gäller främst fall där ensam lokförare tvingats evakuera tåg, hantera påkörning eller avsyna tåg. I dessa fall blir det tydligt att de åtgärder MTR beslutat om inte räcker för att undanröja risken att en ensam lokförare hamnar i en situation som innebär en påtaglig risk för våld eller hot om våld, eller att det uppstår ohälsa till följd av stark psykisk påfrestning.”,” meddelar skyddsombudet till arbetsgivaren MTR.

Enligt Arbetsmiljölagen krävs det att tåg med passagerare bemannas med minst en extra person utöver föraren, med säkerhetstjänst. Skyddsombuden menar att de åtgärder som MTR beslutat om inte räcker för att undanröja risken för våld eller hot om våld, eller för att förhindra ohälsa till följd av psykisk påfrestning.

MTR anför att beslutet att införa ensamarbete är politiskt beslutat på demokratisk grund. Fackförbundet ST poängterar dock att även Arbetsmiljölagen är beslutad på samma demokratiska grund av Sveriges Riksdag. De förändringar som MTR behöver införa måste därför ske i enlighet med svensk arbetsmiljölagstiftning.

Arbetsgivaren MTR har i sin tur vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få stoppet prövat.

(Annonslänk)

Dela artikeln