Insändare
🕝 2 minuter
"Enat lag krävs för trygghet och minskad kriminalitet i Södertälje"
Publicerad 23 maj 2024 15:45
Uppdaterad 23 maj 2024 16:18
Robert Halef. Ordförande KD Södertälje
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Jag är djupt bekymrad över den ökande grova brottsligheten som präglar vår stad och vårt samhälle. För att adressera denna oro och verkligen ta tag i problemet måste vi agera kraftfullt och samordnat. Därför föreslår jag en långsiktig satsning med ekonomiskt stöd från staten för att bekämpa kriminalitet och utanförskap samt öka tryggheten i Södertälje.

Under min tid som riksdagsledamot har jag aktivt arbetat för att stärka vårt samhälles förmåga att hantera brottslighet. Genom motioner till riksdagen har jag föreslagit flera åtgärder som nu börjar bli verklighet. Jag har bland annat varit drivande för införande av anonyma vittnen, införande av fotboja för dömda i väntan på anstaltsplacering för att minska risken för fler brott, användning av skottdetektorer på hustak i utsatta områden (vid skottlossning skickas signalen direkt till närmaste polis och på så sätt har man i USA lyckats lagföra flera brottslingar) samt att utländska dömda kriminella avtjänar sitt straff i hemlandet.

Tillsammans kan vi bättre motverka brottsligheten som fått fotfäste i vår kommun.

Jag är övertygad om att hårdare straff är nödvändigt för att minska brottsligheten och att det krävs långsiktiga insatser för att stötta drabbade kommuner och förebygga rekrytering till kriminella gäng. Det är av yttersta vikt att vi alla, oavsett politisk tillhörighet, gemensamt kraftsamlar för att bekämpa grov kriminalitet och öka tryggheten i vårt samhälle. Tillsammans kan vi bättre motverka brottsligheten som fått fotfäste i vår kommun. Partier och politiker brukar profilera sig i vissa frågor, men det betyder inte att andra partier eller politiker inte vill eller står enade i arbetet mot den grova kriminaliteten.

Politiken bör dessutom tydligt ta avstånd från polarisering och kollektiv bestraffning av oskyldiga kommuninvånare i debatten om kriminalitet i samhället. Missvisande och missbruk av ordet ”kopplingar” till medmänniskor förknippas medvetet med kopplingar till kriminalitet och har blivit kutym i medierapporteringen om kriminalitet.

Det är felaktigt och orättvist när oskyldiga människor blir utpekade

Det är felaktigt och orättvist när oskyldiga människor, cirka 60 000 välskötta invånare som delar samma religion, kultur och traditioner, blir utpekade och stämplade som kriminella enbart på grund av sina kopplingar till släkt och vänner. Att antyda att relationer till andra människor automatiskt innebär inblandning i brott strider mot grundläggande principer om rättvisa och respekt för individers oskuld. Sådana generaliseringar polariserar samhället, främjar rasism och diskriminering.

Det underminerar tilliten till rättsväsendet och begränsar oskyldigas möjligheter i samhället. Detta strider mot rättsstatsprincipen, demokratins grundprinciper och bör inte tolereras. Att generalisera och förknippa oskyldiga människor med brottslighet förstör gemenskapen i samhället och orsakar lidande för dem som inte har någon koppling till kriminalitet. Bekämpning av brottslighet är viktigt, men oskyldiga ska inte drabbas eller stämplas som kriminella i den offentliga debatten. Politiken och media har ett stort ansvar att reda ut skillnaden i ordval i deras kommunikation, vara ärliga och ha ärliga avsikter om problembilden.

Det behövs miljarder i öronmärkta pengar till drabbade kommuner för att bekämpa den grova kriminaliteten och förebygga rekrytering av barn och unga till kriminella miljöer. Detta måste vara en långsiktig satsning och inget kortsiktigt tidsbegränsat projekt. Tillsammans är vi starkare.

Robert Halef
Ordförande KD Södertälje

Dela artikeln