🕝 1 minuter
En person hölls felaktigt frihetsberövad i två dagar
Publicerad 4 maj 2024 07:00
Uppdaterad 19 maj 2024 18:06

Foto: Kriminalvården

Ett misstag av en nyanställd polisassistent har lett till ett allvarligt disciplinärende efter att en person felaktigt hölls frihetsberövad i två dagar.

Polisregion Stockholm har anmält en polisassistent till personalansvarsnämnden för disciplinåtgärder, efter ett fall där en frihetsberövad person hölls kvar i arresten utan laglig grund. Händelsen, som inträffade i september förra året, involverade en polisassistent som missade att verkställa ett uppdrag delegerat av åklagare att frige personen, vilket ledde till att denne satt kvar i två dygn.

(Annonslänk)

Trots att straffrättsliga åtgärder lades ned på grund av att brottet bedömdes som ringa, har en arbetsrättslig utredning inletts. Polisassistenten, som nyligen avslutat sin utbildning, hade aldrig tidigare hanterat ett frihetsberövande ärende. Det framkom att brist på erfarenhet och otillräcklig introduktion bidrog till misstaget.

Under ett arbetsrättsligt samtal framkom det att polisassistenten inte förstod att han var ansvarig för att frige den berörda personen. Han hade informerats muntligen om åklagarens beslut men fick inga tydliga direktiv för att verkställa frigivningen. Först två dagar senare, när en erfaren kollega ingrep, blev personen slutligen frigiven.

Polismyndigheten understryker att personal som hanterar frihetsberövade måste följa tydliga rutiner och befintlig lagstiftning. Disciplinärendet, som nu behandlas av personalansvarsnämnden, kan resultera i varning eller möjligen löneavdrag för polisassistenten.

Dela artikeln