Nykvarns kommun, Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Elpriset i Nykvarn och Södertälje låg på noll kronor
Publicerad 30 september 2023 20:13
Uppdaterad 4 december 2023 02:06

Bild: Alexander Isa

Elpriset i elområde 3, som Södertälje och Nykvarns kommun tillhör, låg under dagen på 0 öre per kWh. Men skatter tillför några ören.

Dygnspriset på el under lördagen, den 30 september, 0,00 kronor i elområde 3 på den nordiska elbörsen Nordpool. Det är det tredje lägsta dygnspriset sedan 2019.

Hushåll och företag i Södertälje med timdebiterade avtal betalar som mest 0,02 kronor per kilowattimme mellan klockan nio och tio då timpriset är som högst.

Elpriset var som lägst mellan klockan 14 och 15, då var priset till och med negativt: -2 öre per kilowattimme.

Minuspriser på el är ovanliga, men de har börjat förekomma allt oftare de senaste åren och påverkar framför allt elkunder med timavtal. Konsumenter betalar även energiskatt och moms på elpriset. Det innebär att den billigaste minustimmen inte kommer att resultera i någon återbetalning i praktiken.

Dela artikeln