🕝 2 minuter
Elof Hansjons (S) - ”Våra lärare arbetar hårt för att alla skolor ska vara bra skolor”
Publicerad 12 januari 2022 01:00
Uppdaterad 12 januari 2022 01:00

Foto: Arkivbild / Södertälje kommun.

I Södertälje är vårt mål att skolorna ska vara så bra så att undervisningen leder till att familjebakgrunden minskar i betydelse. Det viktiga ska inte vara var du bor, eller vilken inkomst eller utbildning dina föräldrar har.

Det viktiga ska vara att du oavsett vilken skola du går i ska möta undervisning av hög kvalitet och en skolkultur där du som elev förväntas anstränga sig och göra ditt bästa.

Jag är helt och hållet överens med insändarskribentens om att vi ska arbeta för att alla skolor ska vara bra skolor, vilket våra lärare och skolledare systematiskt har gjort sedan flera år.

”I Södertälje betyder skolan väldigt mycket.”

Inför årets budget har vi stärkt skolan med över 40 miljoner kronor i riktade anslag. Totalt har utbildningsnämnden 2,6 miljarder i budget för att säkra att elever från förskola till yrkeshögskola får en bra utbildning. Det är 164 miljoner kronor mer än förra året. Vi arbetar i hög utsträckning tillsammans över blockgränserna. I Södertälje betyder skolan väldigt mycket.

Alla våra skolor följer upp hur det går för alla elever i alla årskurser och i alla ämnen. Syftet är att få en bra bild över hur det går. Då vet vi i vilka skolor och i vilka klasser vi behöver stärka undervisningen för att eleverna ska få mer kunskap med sig från skola.

”För att lyckas behöver vi att så många föräldrar som möjligt som engagerar sig. Men att engagera sig genom att fuska med skolvalet är fel sätt.”

För att det ska vara en likvärdig utbildning styr vi till exempel utvecklingslärare till de skolor som har störst behov av att stärka undervisningen. Utvecklingslärare är centralt anställda erfarna lärare som stödjer skolorna med att utveckla undervisningen direkt i klassrummet.

Sakta men säkert har resultaten stärkts i våra skolor, trots att vi har många barn och elever med en bakgrund med trångboddhet, föräldrar som inte kan svenska och studieovana hem.

Arbetet med att stärka skolans resultat kommer att behöva fortsätta. Vi har en bra bild av vad som behöver göras; fullt fokus på att ge lärare förutsättningar att utveckla sin undervisning.

”Rätt sätt att engagera sig för sitt barns undervisning är att följa upp.”

För att lyckas behöver vi att så många föräldrar som möjligt som engagerar sig. Men att engagera sig genom att fuska med skolvalet är fel sätt. Det är ett brott mot svensk lag som man bör dömas för i domstol. Men det ställer också till det för skolledare och lärare som vare sig man vill det eller inte blir en del av konflikter om skolplaceringar istället för att kunna fokusera på undervisningen av eleverna.

Rätt sätt att engagera sig för sitt barns undervisning är att följa upp att eleverna följer de ordningsregler som skolan sätter upp, att hjälpa till med läxläsning, att prata väl om betydelsen av utbildning och kunskap.


Elof Hansjons,

ordförande i utbildningsnämnden (S)

Staden som ingen bryr sig om – Ska man behöva fuska för barnens skull?

Dela artikeln