🕝 1 minuter
Ejdern krävs på åtgärder efter klagomål på rök
Publicerad 3 oktober 2023 06:00
Uppdaterad 2 oktober 2023 12:28

Foto: Holger Ellgaard, CC

Ejderns grannar upplever besvär av den kraftiga rök som uppstår när ångfartyget eldar med kol. Miljökontoret har nu skickat ett kravbrev i syfte att minska dessa problem.

Ejdern, världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin, har mottagit klagomål från grannar som lider av kraftig rök från fartygets koleldning, vilken miljökontoret anser vara skadlig.

Ångfartyget har under en längre tid fått kritik angående röken, som tidigare inte bedömts som särskilt störande av kommunen. Dock har fartyget tidigare fått krav på att begränsa rökutsläppen, men det verkar inte vara tillräckligt enligt klagande grannar. Bland annat har Ejderns grannar vidtagit åtgärder som att tätning av sina bostäder och i vissa fall till och med lämnat sina hem på grund av den kraftiga rökutvecklingen från fartyget.

I ett brev till kommunen beskriver grannar röken som tjock och irriterande för luftvägarna samt att den utlöser brandlarm. Men nu har miljökontorets inspektörer, efter en noggrann utvärdering och besök på platsen, fastställt att röken utgör en störning.

På grund av detta har Miljökontoret skickat ett kravbrev till Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, som är ansvarig för fartyget, och uppmanat dem att komma med förslag på åtgärder för att minska dessa problem. Ett av förslagen är att begränsa användningen av kol till en timme när vinden blåser mot bostäderna.

Dela artikeln