🕝 2 minuter
Kanalpromenaden avstängd i flera år - Då öppnar första sträckan
Publicerad 13 juli 2024 18:00
Uppdaterad 13 juli 2024 18:51
Kanalpromenaden vid slussbron. Foto: Alexander Isa

Efter snart tre år av upprustning öppnar den första etappen av kanalstråket mellan Bergvik och Slussbron för gångtrafikanter. Hela projektet förväntas vara klart 2025.

Sedan hösten 2021 har kanalstråket i Södertälje varit stängt för upprustning. Trafikverket har nu nästan färdigställt den första etappen av det nya stråket, som sträcker sig mellan Bergvik och Slussbron. Den nya gång- och cykelvägen, som preliminärt öppnar nästa måndag under vecka 29, kommer att gå från Bergviksgatan fram till Kusens backe.

Bild: Södertälje kommun

För närvarande är sträckan täckt av grus och är inte tillgänglighetsanpassad, men detta kommer att åtgärdas med asfalterade gång- och cykelstråk. När hela kanalpromenaden är färdig kommer den att erbjuda 18 nya vistelseplatser med inslag av avkoppling.

Etapper i upprustningen

  • Etapp 1: Slussbron - Bergvik En bred gång- och cykelbana med snöröjning kommer att sträcka sig längs Sjöfartsverkets slussområde under Kusens backe och ansluta till Bergviksgatan. Sträckan kommer att ha sittplatser och en stor amfiteater/läktare där man kan sitta och titta på båtarna.
  • Etapp 2: Vänortsparken - Västra Mälarehamnen En bryggpromenad ska anläggas för att Södertäljeborna ska kunna komma nära vattnet. Promenaden kommer att gå från Orionkullen, ut på Kanalholmen, under Mälarbron och ansluta vid 1819 års sluss i Västra Mälarehamnen. Vid Kanalholmen kommer nya träd att planteras och sittplatser att placeras ut.
  • Etapp 3: Slussbron - Piren i Östertälje En kaj kommer att anläggas under Slussbron där man kan titta på båtarna som slussas. Utsiktsplatsen ovanför kajen kommer att vara öppen för allmänheten. Sträckan inkluderar även en mindre park med utegym vid gamla ridhusplanen och en park med sittplatser och volleybollplan vid piren i Östertälje.
  • Etapp 4: Gästhamnen - Industriområdet i södra Södertälje En gång- och cykelbana kommer att sträcka sig längs vattnet under Värdsholmen och Hälsokullen. När bostadsområdet Uthamnen byggs kommer kommunen att ansluta resten av sträckan. Denna del börjar och slutar med sittplatser och kommer att ha ett minitorg med bänkar och träd som avslutning.

Fakta: Södertälje kommun/Trafikverket

Kanalstråkets upprustning är ett viktigt projekt för att förbättra tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna längs vattnet i Södertälje. Hela projektet förväntas vara klart 2025.

Etapp två snart färdigställt. Foto: Alexander Isa
Dela artikeln