🕝 1 minuter
Efter tillsyn: Sjukhuspersonal utsätts för flera risker
Publicerad 20 mars 2023 05:00
Uppdaterad 20 mars 2023 08:39

Foto: Alexander Isa

Arbetsmiljöverket kräver att Södertälje sjukhuset förbättrar sina rutiner. Detta konstaterades efter en tillsyns tidigare i år som visade att personalen riskerar att utsättas för ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket har konstaterat att personal på Södertälje sjukhus kan drabbas av ohälsa på grund av arbetsbelastningen. Under en inspektion i februari upptäckte myndigheten brister i rutinerna för att fånga upp och hantera risker för ohälsosam arbetsbelastning.

Enligt myndigheten kan undersköterskor och barnmorskor uppleva etisk stress i samband med födslar, handledare har svårt att hinna med introduktionen av ny personal, och det kan saknas extra bemanning när det efterfrågas.

En annan brist som upptäcktes var bristen på undersökning och riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, särskilt relaterat till arbetsbelastning. Inspektionen påvisade att det fanns arbetstagare på sjukhuset som löpte risk för ohälsa på grund av arbetsbelastningen.

”Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet.”, skriver Arbetsmiljöverket efter tillsynen.

Södertälje sjukhus fick nu i uppdrag att förbättra rutinerna för riskbedömning och undersöka de anställdas arbetsbelastning. Svaret ska inlämnas in senaste den 2 juni 2023.

Dela artikeln