Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Efter slopad bonus: Laddbara bilar minskar i Södertälje
Publicerad 21 januari 2024 06:00
Uppdaterad 21 januari 2024 03:10

Foto: PxHere

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning de senaste åren, men under fjärde kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Södertälje kommun. Den slopade elbilsbonusen får elektrifieringen att stanna av. 

Under fjärde kvartalet 2023 var  60 procent av alla nyregistrerade personbilar i Södertälje laddbara (sammanlagt registrerades 3 262 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (40 procent av alla). 

Fossildrivna bilar utgjorde 39 procent av nyregistreringarna, då räknas även elhybrider som fossilbilar.

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

 

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under 2023 fortsatte utvecklingen, även om ökningstakten har mattats av. 

I Södertälje var andelen laddbara bilar under fjärde kvartalet också lägre än under tredje kvartalet 2023 då rekordet hittills noterades (67 procent).

Avstannad elektrifiering
I november 2022 slopade regeringen med kort varsel elbilsbonuen. På grund av långa leveranstider har det dröjt innan effekterna av regeländringen börjat synas i statistiken.

Sett till hela 2023 ökade andelen elbilar något jämfört med 2022 i landet i stort, men en skillnad jämfört med tidigare är att det framför allt är företag som driver utvecklingen, snarare än privatpersioner. Konjunkturläget och den slopade bonusen gör att betydligt färre privatpersoner köper nya elbilar, skriver branschorganisationen Mobility Sweden i ett pressmeddelande. De förutspår en minskad elektrifieringstakt under 2024.

En annan trend är att laddhybriderna är på fortsatt nedgång. I Södertälje registrerades det under det senaste kvartalet 1 300 elbilar och 659 laddhybrider.

Dela artikeln