🕝 1 minuter
Efter kritiken - Hotellet på Torekällberget går in i nästa etapp
Publicerad 31 maj 2022 02:00
Uppdaterad 31 maj 2022 02:00

Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

Nu ligger granskningsutlåtandet uppe på kommunens hemsida för detaljplanen som föreslår ett värdshus med hotell på Torekällberget.

Idag, tisdag, väntas Stadsbyggnadsnämnden ge sitt godkännande till granskningsutlåtandet efter ett sammanträde.

När det tidigare förslaget om ett hotell och värdshus på Torekällberget var ute på samråd fick kommunen in flera synpunkter som ledde till att detaljplanen ändrades ordentligt från ursprungsförslaget.

Nu har kommunen samlat in de sista synpunkterna som sammanfattar de ändringar som gjorts efter att granskningen.

Nya skissen på Torekällberget. Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.
Gamla skissen. Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

De nya förändringarna inkluderar bland annar förtydliganden gällande grundvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, konsekvenser för djurhållningen och anpassning till museet.

Man har även ändrat takvinkeln och skapat en planterad förgårdsmark mot friluftsmuseet, samt positionerat restaurangen på ett flexibelt sätt som möjliggör att placera den på entréplan.

Efter Stadsbyggnadsnämnden gett sitt godkännande till granskningsutlåtandet under dagen väntas detaljplanen antas i Kommunfullmäktige 20 juni.

Läs även – Värdshus på Torekällberget – Tycka till om förslaget

Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.
Dela artikeln