🕝 1 minuter
Efter ilskan och frustrationen - Kommunen bjuder in till dialog kring finska klasser
Publicerad 13 november 2021 01:00
Uppdaterad 13 november 2021 01:00

Bild/Foto: Södertälje kommun

Turerna har varit många. Hur ska den finskspråkiga undervisningen i Södertälje ske framöver? Det är en fråga som framförallt skolungdomarna med finska som modersmål och dess vårdnadshavare har ställt sig – utan att få ett vettigt svar.

– Det var så mycket som vi inte fick svar på, inte alls ett tillfredställande möte, berättade Jenna Laakso för Telgenytt i maj. Det efter ett möte mellan föräldrar, rektor, lärare och representanter från utbildningskontoret där kommunen skulle presentera hur undervisningen på Stålhamraskolan skulle gå till.

Läs mer: Besvikelse och frustration över planer på nedläggning av finskaklasser ”Oerhört viktigt att klasserna inte läggs ner”

I juni kontrade utbildningsnämnden med att 300 000 kronor skulle satsas på den finskspråkiga undervisningen. Ett besked som flera vårdnadshavare vittnade om att det trots allt fanns fortsatta frågetecken och en oro kring vilka insatser som ska ske. Grundsynen i frågan är att dom finska klasserna ska bevaras såsom dom är nu. Finska språket skyddas, som tidigare skrivet, av flera lagar och konventioner, menar Realistpartiets Harri Salminen som är aktiv i frågan.

Förhoppningsvis kan nu oroliga elever och vårdnadshavare få svar på sina frågor. Södertälje kommun bjuder nu in invånarna till ett digitalt öppet samråd som äger rum den 30 november klockan 17. För att delta krävs en föranmälan som skickas till [email protected].

Läs mer: 300 000 kronor extra till finska klasser ”Vi är positiva”

FAKTA: Här är utbildningsnämndens tre förslag för den fortsatta finskspråkiga undervisningen:

  1. Finskspråkiga elever går i en sverigefinsk klass där undervisningen i alla ämnen är tvåspråkig, det vill säga bedrivs av två lärare som talar svenska respektive finska.
  2. Finskspråkiga elever går i en finskspråkig klass där hälften av undervisningen bedrivs på finska och den andra hälften på svenska.
  3. Finskspråkiga elever går i en av skolans svenskspråkiga klasser hälften av tiden och hälften av tiden i finsk grupp med undervisning på finska.
Dela artikeln