🕝 1 minuter
Efter dödsolyckan på barnboende - IVO riktar kritik mot andra boende
Publicerad 1 januari 2022 01:00
Uppdaterad 1 januari 2022 01:00

Förra veckan skrev Telgenytt om att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, återkallade tillståndet för ett boende för barn med funktionshinder i Järna.

Efter dödsolyckan där ett barn hittats medvetslös i ett badkar och sedan avled stängdes verksamheten efter att myndigheten ansåg att övriga barn inte var säkra.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot flera boenden som drivs av samma stiftelse och kräver bättring, framgår det i ett beslut.

I beslutet konstaterar IVO flera brister där det bland annat föreligger risker för barnens hälsa och personliga säkerhet. Enligt Inspektionen för vård och omsorg är de boendes behov är inte kartlagda inför inflyttning. Personalens kompetens, bemanningen samt boendemiljön motsvarar inte de boendes behov.

Efter dödsolyckan granskades två närliggande boenden där stark kritik riktats mot föreståndaren som inte har varit tillräckligt närvarande. IVO kopplade den allvarliga händelsen till följd av bristande uppmärksamhet och att föreståndaren för serviceboendet i Järna var på plats mindre än 10 timmar i veckan

Kritik riktas även mot personalen på ett av boendet i Södertälje har haft problem med att hantera ”utåtagerande beteende” vilket resulterat i flera allvarliga incidenter. I beslutet framkommer det att både barn och personal har blivit skadade på ett av boenden som bedrivs av samma stiftelse.

IVO samtalade med tre barn som var i åldrarna tio till tolv år. Samtliga barn beskrev att de inte trivdes i verksamheten och ville flytta hem.”, skriver IVO i beslutet.

I samtliga tre beslut begär Ivo att stiftelsen ska redovisa hur de planerar att ta itu med de påpekade bristerna. Redovisningarna ska ha skickats in senast den 17 januari.

Nu begär Inspektionen för vård och omsorgatt stiftelsen ska redovisa hur man hanterar de påtalade bristerna och att svaren ska komma in till IVO senast den 17 januari 2022.

”Om bristerna inte avhjälps, kan IVO komma att fatta beslut om att förelägga huvudmannen att vidta åtgärder.” skriver IVO

Ett barn hittades död – Boende i Järna stoppades omedelbart

Dela artikeln