🕝 1 minuter
Domstolen stoppar hotellplaner på Torekällberget
Publicerad 24 december 2022 04:34
Uppdaterad 24 december 2022 04:34

 Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

I somras fattade kommunen beslut där man antog detaljplanen om ett hotellbygge på Torekällberget. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen kommunens hotellplaner.

Förslaget om ett värdshus med hotell och restaurang på Torekällberget ser vänta. Fastighetsägarens förslag godkändes av kommunen, men beslutes överklagades till Mark- och miljödomstolen som nu beslutat att häva pågrund av parkeringen.

Enligt domstolen anses parkeringen inte vara överensstämmande med nya hotell- och restaurangverksamhetens användningsbestämmelse.

I beslutet framför domstolen att parkering ingår i området för friluftsmuseum och lokal kulturhistoria och omfattas inte av detaljplanen som ligger inom fastighetens mark.

En lösning som domstolen inte anser vara godkänd och skulle förhindra museets besökare att nyttja parkeringen.

Därmed beslutar Mark- och miljödomstolen att upphäva kommunens planer om ett hotell på på Torekällberget.

Dela artikeln