🕝 1 minuter
Domstolen fastslår: Momika utvisas, men stannar i landet
Publicerad 8 februari 2024 06:00
Uppdaterad 8 februari 2024 00:19

Salwan Momika: Skärmdump TikTok

Migrationsdomstolen har fastställt att Salwan Momika, känd som koranbrännaren, ska utvisas från Sverige. Dock kan inte utvisningen genomföras på grund av den stora hotbilden i hemlandet.

– Migrationsdomstolen har kommit fram till att det finns grund för att återkalla uppehållstillståndet och flyktingstatusförklaringen, säger Karin Dahlin, chefsrådman.

(Annonslänk)

I oktober 2023 beslutade Migrationsverket att inte förlänga Salwan Momikas uppehållstillstånd efter att ha funnit att han, enligt myndigheten, lämnat oriktiga uppgifter. Han anklagas för att ha undanhållit viktig information, vilken spelade en avgörande roll i den tidigare asylbedömningen, och att uppehållstillståndet därmed beviljades baserat på felaktiga premisser.

Trots ett överklagande av Momika, fastslår Migrationsdomstolen beslutet om utvisning, men med hänsyn till internationella skyddsregler som förbjuder utvisning till länder där personer riskerar förföljelse.

Domstolen understryker att Momikas koranbränningar i Sverige har skapat en hotbild mot honom i hemlandet Irak, vilket omöjliggör en omedelbar utvisning. Detta innebär att han utesluts från internationellt skydd, men får stanna i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

– Nya flyktingskäl har uppstått på grund av aktiviteter i Sverige. Det har dock kommit fram skäl att utesluta honom från internationellt skydd. Utvisningsbeslutet kan inte verkställas till Irak så länge han där riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling, säger Dahlin.

Dela artikeln