Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Detaljplan om hotell på Torekällberget har antagits
Publicerad 25 juni 2022 07:00
Uppdaterad 25 juni 2022 11:37

 Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

I måndags fattade kommunen beslut om att anta detaljplanen i Kommunfullmäktige.

En ändrad detaljplan som föreslår ett värdshus med hotell och restaurang på Torekällberget och möjliggör för fastighetsägaren att ansöka om bygglov.

Det tidigare förslaget om ett hotell och värdshus på Torekällberget fick flera synpunkter som ledde till att detaljplanen ändrades ordentligt från ursprungsförslaget.

 Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

Synpunkterna samlades in och sammanfattades av Södertälje kommun som i måndags beslutade att anta detaljplanen där fastighetsägaren Qetar/TKB Development vill bygga ett värdshus med hotell.

Med antagen detaljplan kan nu fastighetsägare ansöka om bygglov, men först måste planen vinna laga kraft i kommunen innan startbesked kan ges.

Först ska protokollet från Kommunfullmäktige justeras. Därefter annonseras Kommunfullmäktiges beslut på kommunens anslagstavla. Då har den som yttrat sig i samråd eller granskning rätt att skriftligen överklaga antagandebeslutet under tre veckor.”, skriver Södertälje kommun på sin hemsida.

Dela artikeln