Debatt
🕝 1 minuter
"Det är läraren som ska bestämma i klassrummet"
Publicerad 14 juli 2022 07:30
Uppdaterad 1 maj 2024 15:18
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Metin Hawsho (L). Pressbild.

I skolan ska alla elever mötas av studiero på lektionerna och trygghet i korridorerna.

Lärarna ska fokusera på undervisning och kunskap. Så är det inte idag.

Elever uppger att det är stökigt på lektionerna och många utsätts för hot och trakasserier. Dyrbar tid som lärare vill ägna åt undervisningen behöver läggas på att hantera ordningsproblem. Det är ohållbart. Sveriges elever och lärare förtjänar ett liberalt ordningslyft.

Det är läraren som ska bestämma i klassrummet.

Idag undviker många lärare att agera mot stök och konflikter av rädsla för att bli anmälda av elever och föräldrar. Så kan det inte fortsätta.

Lärarna, Sveriges viktigaste yrkesgrupp förtjänar hela samhällets stöd. Vi vill att alla lärare ska få mandat och stöd att agera när lektioner störs eller när en elev ger sig på andra elever. 

Liberalerna vill införa konsekvenstrappor

Regler utan konsekvenser är inga regler. Det ska vara glasklart för både elever, föräldrar och lärare vilka regler som gäller och vilka konsekvenser regelövertramp får.

Varje skola ska därför både ha ordningsregler och en tydlig konsekvenstrappa vid överträdelser. 

Små undervisningsgrupper för elever med stora behov 

Alla elever klarar inte av att gå i en vanlig klass. Det kan handla om elever med särskilda behov eller utåtagerande diagnoser. Vi tror att varken elever kan eller bör stöpas i samma mall.

Därför vill vi införa fler särskilda undervisningsgrupper och satsa på fler speciallärare. 

Metin Hawsho, Gruppledare och riksdagskandidat (L)

Dela artikeln