Debatt
🕝 2 minuter
"DEBATT: Ställ högre krav på mobila tivoli som besöker Södertälje"
Publicerad 29 juni 2023 11:01
Uppdaterad 1 maj 2024 14:58
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Pixabay

De senaste händelserna på Gröna Lund är en tragisk påminnelse om att säkerheten på nöjesparker och tivolinöjen är av yttersta vikt. När en berg- och dalbana delvis spårar ur och en person förlorar sitt liv är det en oacceptabel händelse. Det får mig att fundera över säkerheten hos de mobila tivolin som återkommer varje år till städer som Södertälje.

Det är värt att notera att Gröna Lund, precis som många andra nöjesparker runt om i landet, genomgår en årlig besiktning av en oberoende besiktningsman. Syftet med denna process är att säkerställa att attraktionerna är i gott skick och uppfyller säkerhetsstandarderna. Men tyvärr visar den senaste olyckan att en enda besiktning per år kanske inte är tillräckligt för att garantera total säkerhet.

Södertälje kommun och andra kommuner där mobila tivolin kommer på besök bör ta lärdom av händelsen på Gröna Lund och se över säkerhetsrutinerna kring nöjesparkerna som åker från stad till stad – packade i lastbilar.

Mobila tivolin som packas i lastbilar och reser mellan olika platser kan utgöra en oroande risk när det gäller säkerheten för besökarna. Den frekventa demontering och montering av attraktioner kan medföra slitage och ökad risk för tekniska problem. Då tivolin inte är permanenta installationer, kan den ständiga upp- och nedmonteringen leda till att komponenter och mekanismer slits snabbare. Detta ökar risken för tekniska fel eller svagheter som kan leda till olyckor eller skador när attraktionerna används.

Mobila tivoli, som årligen besöker Södertälje, lockar tusentals besökare. Arkivbild

Det är av största vikt att dessa tivolinöjen också genomgår rigorösa kontroller och besiktningar för att säkerställa att deras attraktioner är säkra att använda. Det finns ett behov av att uppdatera och förstärka säkerhetsregler och lagstiftning för mobila tivolinöjen.

I Sverige finns det tre bolag som uppfyller kraven för att utföra besiktning eller certifiering av så kallade tivolianordningar – alltså attraktioner. När de godkänts görs återkommande kontroller, mellan var 12:e och var 16:e månad. Alltså en förstagångs besiktning som skall ske innan åkattraktionen tas i bruk, därefter gäller en årlig återkommande besiktning av attraktionen.

Är en årlig kontroll av mobila tivolin, som besöker tiotals städer under en säsong, tillräcklig?

Vi kan inte kompromissa när det gäller säkerheten för dem som besöker nöjesparker och tivolinöjen. Det är därför jag anser det bör vidtas åtgärder för att förbättra säkerheten för mobila tivolin genom noggranna kontroller och uppdaterade säkerhetsregler. Högre krav måste ställas.

Vi måste göra allt vi kan för att förhindra framtida olyckor och skydda människors liv och hälsa när de besöker dessa attraktioner som är avsedda för glädje och underhållning.

Alexander Isa
Ansvarig utgivare, Telgenytt

(Annonslänk)

Dela artikeln