Debatt
🕝 2 minuter
"Södertälje har stora utmaningar med utanförskap"
Publicerad 13 april 2024 22:51
Uppdaterad 2 maj 2024 21:32
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Pexels

”Södertälje har stora utmaningar med utanförskap och segregation, särskilt när det kommer till kunskaper i det svenska språket.”, det skriver Liberalernas gruppledare Metin Hawsho

”Svenska för invandrare (SFI) har länge varit en grundpelare i Sveriges integrationspolitik, men det är tydligt att verksamheten brottas med utmaningar. Statistik visar att endast hälften av deltagarna slutför sina kurser med godkända resultat, medan en betydande andel lämnar utan att ha uppnått målen. Ännu mer bekymrande är det att en del deltagare befinner sig i systemet i upp till fem år utan märkbara framsteg i sina språkkunskaper. Denna situation är ohållbar och kräver omedelbara åtgärder.

Södertälje har stora utmaningar med utanförskap och segregation, särskilt när det kommer till kunskaper i det svenska språket. 55% av alla elever i tredje klass i grundskolan i Södertälje klarar av nationella provet i Svenska. Det har att mycket att göra med att många växer upp med föräldrar som inte kan svenska på en bra nivå.

(Annonslänk)

Det är dags för en genomgripande reform av SFI. Integrationen i det svenska samhället börjar med språket, och ett effektivt SFI är avgörande för denna process. Regeringens förslag om tidsbegränsade studier är ett steg i rätt riktning. En tidsram på tre år med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter kan bidra till att öka motivationen bland studerande. 

För att ytterligare förbättra SFI:s effektivitet ser vi till att man inför en initial kunskapsbedömning för alla nya elever. Detta kommer att säkerställa att studerande placeras på rätt nivå från början och kan påbörja sin inlärning på det mest lämpliga sättet för att maximera kvaliteten i utbildningen. Vi genomför också en ökad satsning på lärarresurser och individanpassad undervisning för att möta elevernas olika behov.

”Svenska språket är en nyckel till anställning”

Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan SFI och arbetsmarknaden. Svenska språket är en nyckel till anställning, och vi måste se till att eleverna inte bara lär sig språket utan även får kunskap om den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Genom att sätta tydliga tidsramar, säkerställa en nivåanpassad undervisning och förbättra kopplingen till arbetslivet kan vi skapa ett mer effektivt SFI. Detta är inte bara till nytta för de nyanlända utan stärker också Sveriges samhälle som helhet. Vi står inför en möjlighet att reformera SFI till en mer framgångsrik verksamhet – låt oss ta den chansen.

Denna reform gör stor skillnad i kampen mot utanförskapet i Södertälje och för att få fler att bli inkluderade i det svenska samhället.

Metin Hawsho,
gruppledare Liberalerna, Södertälje.

Dela artikeln