Debatt
🕝 2 minuter
"Assyriska FF behöver städa upp framför egen dörr"
Publicerad 30 april 2024 13:00
Uppdaterad 2 maj 2024 21:34
Alexander Rosenberg(M) Foto: Södertälje kommun
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Svar på insändare: – Tacka Boel Godner för en mörk vår:
– ”Det är inte utan orsak kommunen valt att agera så som vi gjort.”, skriver Alexander Rosenberg, Moderaternas gruppledare, i debattinlägget.

I ett debattinlägg i Telgenytt skriver Moussa Esa, ordförande i Assyriska FF att det är kommunens fel att Assyriska hamnat i ekonomiskt trångmål och riskerar att läggas ner. Esa gör också klart i sitt inlägg att det är ”Lars och Alexander” (läs: Miljöpartiet och Moderaterna) som nu är medansvariga för detta, utöver Socialdemokraterna som hittills varit deras måltavla i debatten. Låt mig ge min egen bild av situationen, då jag anser att ansvaret ligger helt på Assyriska FF.

Som styrelseordförande har man tillsammans med sin styrelse både det ekonomiska och det juridiska ansvaret för sin förening. Esas bild av att det skulle vara politiken som illvilligt drar undan mattan för föreningen saknar relevans och är snarare en politisk påverkanskampanj för att få oss att ”ändra oss”. Kommunen har varken ansvar eller skyldighet att finansiera föreningar, vi gör det när vi anser att det är en bra prioritering av våra resurser. Södertälje kommun är fullt av fantastiska föreningar och den positiva effekt de ger våra invånare är det ingen som tar lätt på – där talar jag nog för alla partier i kommunfullmäktige.

”Det pågår en kampanj mot politiken och jag vill vara tydlig.”

Men åter till ansvaret för styrelsen – för det är inte utan orsak kommunen valt att agera så som vi gjort. Det pågår en kampanj mot politiken och jag vill vara tydlig.

För det första har Assyriska FF haft problem med betalningarna under sju års tid. 

För det andra erbjöds Assyriska FF senast i höstas en avbetalningsplan på sina skulder. Ett väldigt generöst erbjudande som Assyriska FF tackade nej till eftersom vi krävde att dom skulle betala av skulden varje månad – styrelsen föreslog då istället en ändring som bland annat innebar att dom endast ”bör” betala fakturorna när de kommer. 

För det tredje har vi fallet när Assyriska FF upplät Södertälje kommuns arena till en privat nyårsfest, där polis uppges ha blivit attackerad av gästerna när den försökte avvisa desamma.

För det fjärde utreds klubbens bokföring av Ekobrottsmyndigheten – något som framkom när den politiska ledningen besökte klubben. Assyriska FF ansåg att utredningen föranletts av att kommunen polisanmält klubben, vilket inte stämmer.

”Assyriska FF:s styrelse, eller dess medlemmar, behöver ta sitt ansvar”

Detta är huvudanledningarna till att kommunen nu valt att inte lägga mer tid på den ”dialog” vi hittills fört. I stället behöver Assyriska FF:s styrelse, eller dess medlemmar, ta sitt ansvar och städa upp framför egen dörr. 

Att det framförs kritik som innebär att den politiska majoriteten skulle vilja tvinga en stor förening att lägga ner framstår som märklig. Vårt fokus är snarare tvärt om, idrotten och föreningslivet är en förutsättning för att kommunen ska klara sitt uppdrag. Att fler ungdomar ska få idrotta, att fler får ta del av den gemenskap som följer därav och att vi kan bli den stora idrottskommun som vi en gång varit, står högt på vår agenda. Men det förutsätter ordning och reda – framför allt hos föreningar som vill finansieras av skattebetalarna. 

Alexander Rosenberg,
Kommunalråd, Moderaternas gruppledare

(Annonslänk)

Dela artikeln