🕝 1 minuter
De vill skapa en social mötesplats på Eklundsnäs
Publicerad 7 mars 2023 01:47
Uppdaterad 7 mars 2023 01:47

Tage Gripenstam och Margrith Aho.

2019 lades campingen i Eklundsnäs ner och området togs över av kommunen. Nu vill Centerpartiet skapa en social mötesplats, i samarbete med föreningslivet, för att stärka den sociala tryggheten och minska rekryteringen av unga till kriminalitet.

Under föregående mandatperiod diskuterades utvecklingen av baden i Södertälje. Första pandemisommaren visade att behoven ökar Södertälje som ständigt växer och ett uppdrag gavs för att förbättra ordningen på baden och dess omgivningar. Samtidigt undersöktes möjligheten till nya badplatser.

Nu har Centerpartiet lämnat in ett nytt förslag till kommunfullmäkite för att utveckla Eklundsnäsbadet, som tidigare prioriterades ned till förmån för Farstanäs. För att liva upp Eklundsnäs vill partiet bland annat utveckla platsen till ett fritids- och friluftscentrum nära staden där badet är en del.

– Grundidén ska vara en stabil organisation bestående av olika aktörer där kommunen och föreningslivet är viktiga, med utgångspunkt i att unga leder unga. Förebilderna är bland annat scout- och KFUM rörelsen och Förbundet Vi Unga, säger Centerpartiets gruppledare, Tage Gripenstam.

Gruppledaren får medhåll av Margrith Aho (C), från kultur och fritidsnämnden, som framför att Eklundsnäs bör vara en plats för unga att hänga på och ett sunt alternativ till destruktiva miljöer. Exempel på aktiviteter som förslås är simskola, kanoting, segling, klättring, höghöjdsbana, streetbasket, hajk, dagläger och mycket mer.

– Iden är att engagera det samlade föreningslivet, idrottsföreningar, scoutrörelsen, natur och kulturorganisationer med flera för att bygga upp en organiserad verksamhet på platsen med stöd från kommunen. Vi är övertygade om att detta behövs och att det kommer att bidra till arbetet för att stärka den sociala tryggheten och minska rekryteringen till kriminalitet, säger Margrith Aho.

Dela artikeln