🕝 1 minuter
De uppmärksammades med prisutdelning i Stadshuset
Publicerad 17 november 2023 19:29
Uppdaterad 17 november 2023 19:29

Foto: Södertälje kommun

I början av veckan delade Södertälje kommuns utbildningsnämnd för första gången ut utmärkelser till årets elev- och barnhälsomedarbetare inom den kommunala verksamheten.

I Södertälje har man under flera år delat ut priser till elever och lärare som presterat väl. Nytt för i år är att även elevhälsopersonalen uppmärksammas.

Två priser delades ut – ett till skolsköterskan Maria Enderin på Hölöskolan, som utsågs till Årets elevhälsomedarbetare för sitt arbete med att öka trygghet, trivsel och närvaro på skolan, och ett till Mariekällskolans elevhälsoteam, som prisades för sitt engagemang för elevernas bästa. De två pristagarna får 20 000 kronor respektive 40 000 kronor att dela på.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma det viktiga arbete som görs inom elevhälsan i Södertälje.

– Vårt gemensamma fokus är Södertäljes elevers lärande och välmående, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan efter utmärkelsen som delades ut i Stadshuset

Elevhälsan i Södertälje består av yrkesgrupper som skolsköterskor, kuratorer, speciallärare och specialpedagoger. Deras uppgift är att stötta elevernas hälsa och lärande genom hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Lucas T.

Dela artikeln