🕝 1 minuter
De ger sina hyresgäster större möjligheter att påverka
Publicerad 2 december 2022 11:49
Uppdaterad 2 december 2022 11:49

Peter Ullmark, COO på Victoriahem. Pressbild

Ett omfattande avtal har tecknas mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Victoriahem som inkluderar 15 000 lägenheter i nio kommuner. Bland dem som berörs är hyresgäster i Södertälje kommun.

– Hyresgästföreningen är en viktig samverkanspartner för oss och mycket av det som avtalet omfattar gör vi redan idag. Genom ett formellt avtal sänder vi en ännu tydligare signal till våra hyresgäster om att vi vill utveckla våra områden till ännu mer trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med dem, säger Peter Ullmark, COO på Victoriahem.

Det nytecknade boinflytandeavtal ska stärka hyresgästernas möjlighet att påverka både boendemiljön och aktiviteter som arrangeras i bostadsområdet.

Victoriahem har lägenheter Ronna, Geneta, Fornhöjden, Mariekäll, Järna och i centrala Södertälje som omfattas av det nya avtalet. I samtliga områden kommer hyresgästerna bland annat kunna påverka områdesdagar, idrottsverksamhet samt läxhjälp och även regelbundna boendemöten och samrådsmöten kommer att hållas för en utvecklingen i rätt riktning.

– Att ha engagerade och delaktiga hyresgäster är viktigt för oss och för områdena. Det ökar både trivseln och kundnöjdheten. Genom avtalet har vi skapat en tydlig struktur och rutiner för hur boinflytandet ska gå till, så att hyresgästerna alltid kan känna sig trygga med att deras synpunkter blir hörda och att det finnas någon som kan föra deras talan om det behövs, säger Peter Ullmark.

Dela artikeln