Debatt
🕝 2 minuter
"Därför bör du vara lugn och hoppfull kring Södertäljes nya majoritetsstyre"
Publicerad 30 september 2022 18:59
Uppdaterad 1 maj 2024 15:17
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Södertäljealliansen. Foto Alex Ataseven.

Att vinna val är stort, skriver PM Nilsson, att styra ett land är större. Jag tänkte på detta yttrande när nyheten kom att ett historiskt maktskifte i Södertäljes har inträffat. Socialdemokraternas trettio års långa styre var till ända.

Den tillträdande kommunstyrelseordförande Alexander Rosenbergs (M) ledning kommer nu ta över, förse Södertälje med nytt friskt blod.

Rosenbergs (M) arbete och insats – som jag under våren fick förmånen att vara en liten del av – kan således inte beskrivas på något annat sätt än just stort. Men uppgiften nu blir att förmå styra väl och komma till bukt med de lokala samhällsproblemen. En väsentligt större uppgift.

Sedan början av 90-talet har Socialdemokraterna styrt i kommunen. Onekligen framgångsrikt i realpolitiskt hänseende. Emellertid är det högst diskutabelt i vilka mån det lokala partiet kan betraktas som framgångsrikt i resultathänseende.

Inte för att vara polemisk eller provokativ – inte mina ledstjärnor dessa – men Södertäljes utanförskap som gett och ger grogrund för den flerdimensionella kriminaliteten beror delvis på Anders Lagos (S) styre mellan 1998 och 2011. Delvis efterträdaren Boel Godners (S) tolv år vid makten vilka förvisso varit okej men likväl härjar den organiserade brottsligheten tämligen oförblommerat i kommunen. Det beror så klart även på den förda politiken på riksnivå – förvisso ett hafsverk den också.

Att åstadkomma ett effektivt lokalt styre under de kommande åren skulle underlättas något om Södertäljeborna nu välkomnar med tillförsikt den nya majoriteten. Samtidigt: det förefaller finnas en ärlig oro och stress med avseende på själva begreppet maktskifte, som kan lämna vissa specifika avtryck i medvetandet. Man tänker: ”förändring” och kan således bli lite stressad av det hela.

Rolan Jusupov. Fri skribent och statsvetare. Foto: Privat.

De allra flesta – inklusive jag själv – uppskattar när saker och ting gärna fungerar som vanligt, utan hastiga ändringar, på ett sätt som skapar en känsla av stabilitet och kontroll. En fullt förståelig och naturlig känsla.

Men maktskifte – både som begrepp och demokratisk process – är som bekant vanligt förekommande. Särskilt i stabila demokratier där Sverige jämte våra grannländer är förebilder. Också statsvetenskaplig forskning påminner oss om att det finns poänger med förnyelse: långt maktinnehav leder inte sällan till förstelning samt oförmåga att tänka nytt, brett och innovativt. Vetskapen att man inte får sparken leder till att man blir bekväm, således inaktiv och inkompetent.

Sammanfattningsvis. Det som nu väntar Södertälje kommun under de kommande fyra åren är solid borgerlig politik som kommer städa bort dammen och problemen från Södertäljes gator och torg. Detta hävdar i varje fall Rosenberg (M) själv. Med ett stort mått av ödmjukhet och trovärdighet. Utan en berättelse, säger upplysningsfilosofen Voltaire, finns inget liv.

Rosenbergs (M) bakgrund präglas av ett framgångsrikt entreprenörskap och ett omfattande ideellt arbete i politiken tjänst initialt.

Därtill har Rosenberg i egenskap av oppositionsråd varit huvudarkitekten bakom Södertäljelinjen – en lokal motsvarighet till arbetslinjen. Som nu verkligen kommer hjälpa människor att gå från långvariga aktivitet till värdiga arbeten med hjälp av incitament och vårt lokala näringsliv. Därigenom kommer utanförskapet brytas och arbetet mot den organiserade brottsligheten förhoppningsvis accelereras.

Rolan Jusupov

Fri skribent och statsvetare

Dela artikeln