🕝 1 minuter
Därför beslutades att begränsa trafiken på Oxbacksleden
Publicerad 4 mars 2023 06:00
Uppdaterad 4 mars 2023 00:21

Foto: Alexander Isa

I december infördes den första etappen av den nya satsningen som ska medföra snabbare resor både lokalt och regionalt. Ett steg i rätt riktning var att etablera busskörfält på Oxbacksleden.

Nya busskörfält har införts i båda riktningarna för att möjliggöra snabbare restider samt säkrare på- och avstigning för passagerare. Tidigare var sträckan tvåfiligt, men begränsas till att endast bussar i linjetrafik får använda de nya körfälten som är på cirka 100 meter. Syftet med att begränsningen är för att bland annat höja trafiksäkerheten och även för att bussarna ska få en snabbare körtid och en smidigare trafiksituation.

Att kommunen införde ett busskörfält och inte en fickhållplats, som bussarna kan köra in och ut från, beror främsta på utrymmesbrist samt att bussarna förlorar tid när de ska hitta en lucka i trafiken för att köra ut.

Just nu utvärderas hur busskörfälten fungerar samtidigt som kommuner ser över om sträckan behöver justeras.

”På sikt kommer buss 777 (som redan trafikerar här) att bli en linje med BRT-standard med så snabba restider som möjligt. Vi kommer alltså att bygga ut busskörfälten på längre sträckor i framtiden och denna sträcka är ett första steg.”, skriver kommunen.

Dela artikeln