🕝 1 minuter
Chefspositioner i Södertälje kommun domineras av män
Publicerad 10 mars 2023 06:00
Uppdaterad 9 mars 2023 22:31

Arkivbild

Enligt en färsk statistik från SCB har fler män än kvinnor chefspositioner i 9,5 av 10 kommuner, totalt i 275 kommuner. Södertälje kommun ligger lägst med minst kvinnor i chefspositioner.

– Det är en större andel män i chefspositioner. Störst är den i Södertälje, 63 procent, lägst i Uppsala och Gävle, där andelen män är 54 procent, säger Linn Eriksson.

Sorsele har högst andel kvinnliga chefer, medan Markaryd har högst övervikt av manliga chefer. Endast elva kommuner har fler kvinnor än män som chefer, medan fyra kommuner har en jämn könsfördelning. Bland de 20 största kommunerna i Sverige ligger de flesta kommuner i spannet 60–40 procent för könsfördelningen i chefspositioner.

Södertälje ligger lägst med 37 procent kvinnor och 63 procent män i chefspositioner.

Enligt SCB visar detta en fortsatt obalans i Sverige där män fortfarande dominerar i chefspositioner. Trots många försök till jämställdhetsarbete och politiska satsningar på ökad jämställdhet har förändringen varit långsam.

Denna obalans kan påverka både möjligheterna för kvinnor att avancera i karriären och möjligheterna för företagen att dra nytta av en diversifierad arbetsstyrka. Det behövs fortsatta åtgärder och politiska initiativ för att förbättra situationen och öka könsjämlikheten på alla nivåer.

Dela artikeln