🕝 2 minuter
Checklista ska göra byggande mer hållbart
Publicerad 18 april 2021 02:00
Uppdaterad 18 april 2021 02:00

Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede. Därför har kommunen nu infört riktlinjer för hållbart byggande med checklista.

I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling och minska den totala miljöpåverkan av bygg- och fastighetsbranschen, har Södertälje kommun tagit fram Riktlinjer för hållbart byggande vid markanvisningar. Riktlinjerna tar avstamp i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Riktlinjerna består av en checklista inom olika teman som beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Att kommuner har krav på sig att arbeta hållbart har funnits ett tag, och alltfler hållbara mål införs i fler verksamheter. Men att som kommun också ställa krav på de exploatörer som vill köpa och bygga på kommunens mark är relativt nytt.

– Många kommuner jobbar med detta redan, några har en mycket mer omfattande kravlista än den vi nu inför. Men att ha en så här tidig dialog i processen är vi tidiga med i Södertälje. Vi vill säkerställa att de som vill ha en markanvisning i Södertälje också jobbar med hållbarhet, säger Annika Olsson, projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Södertälje kommun.

Checklistan är utformad så att exploatörerna själva kan välja vilka punkter de åtar sig att uppfylla, men för alla projekt finns dock ett antal minimikrav som ligger till grund för den preliminära bedömningen. Det gäller för både små och stora projekt.

– Många stora exploatörer jobbar redan med hållbarhet och för dem är detta inget nytt. För andra kanske det initialt ses som en större utmaning, men på grund av att det är så pass flexibelt i vilka punkter de kan välja så tror vi ändå att det kommer gå att lösa. Hela tanken med detta är ju att vi alla ska ta ansvar för att bygga hållbart.

Utöver kommunen, så har även flera kommunala bolag varit med i processen med att ta fram riktlinjerna för hållbart byggande. Riktlinjerna godkändes i Kommunstyrelsen 14 april. De kommer nu börja användas direkt i markanvisningar för bostadsändamål.

Några exempel på sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara mål från checklistan: 

  • vi använder återvunnet byggmaterial
  • vi arbetar med att förebygga nedskräpning
  • vi iordningsställer odlingsplatser för boenden
  • vi planterar utemiljöer som främjar biologisk mångfald och pollinering
  • vi erbjuder större bostäder som kan anpassas när boendeförhållanden ändras
  • vi bygger bostäder med lägre boendekostnader
  • vi erbjuder en avgiftsfri lånecykelpool till boenden
  • vi erbjuder medlemskap i bilpool till alla bostäder

Läs mer

Här kan du läsa hela checklistan

Läs mer om markanvisningar

Dela artikeln