🕝 2 minuter
Centrumföreningen tar krafttag för att öka stadskärnans attraktionskraft
Publicerad 24 juni 2022 17:30
Uppdaterad 24 juni 2022 18:55

Bild: Södertälje City.

I en gemensam upplysningskampanj har Södertälje City, tillsammans med 46 städer runt om i landet, slutit upp för ett nationellt initiativ.

Detta för att uppmärksamma den betydelsefulla rollen av att människor rör sig i stadskärnan.

Med kampanjen ”Ingen puls utan din” vill centrumföreningen Södertälje City ha en stadskärna med liv och rörelse, attraktiva butiker, caféer, restauranger och hotell.

Södertälje City anser att ett levande centrum kommer att generera fler arbetstillfällen, mer i skatteintäkter och en ökad trygghet samt livskvalitet för Södertäljeborna.

 – Stadskärnan är en motor för hela kommunen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till just vård, skola och omsorg, säger Aljosa Lagumdzija, VD på Södertälje City.

Bild: Södertälje City.

Nyligen offentliggjorde Södertälje City en etableringsplan, framtagen med kommunen och flera fastighetsägare, för de kommande fyra åren för att öka attraktionskraften till stadskärnan. Ett av målen är att etablera in biograf i Södertälje innan år 2026.

I kampanjen ”Ingen puls utan din” uppmanas det vidare att handla mer lokalt för att vara med och påverka i olika grad

– Att handla lokalt är att handla hållbart. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar de övergripande transporterna eftersom man redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka några returer, säger Aljosa.

Aljosa Lagumdzija har tillsammans med fyra andra, bland annat med Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor, skrivit ett öppet brev till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för att lyfta frågorna på nationell nivå.

– Exempelvis utse ett ansvarigt statsråd och utreda samt säkerställa stadskärnans betydelse för hållbar tillväxt och välfärd, avslutar Aljosa Lagumdzija VD på Södertälje City.

Dela artikeln