🕝 1 minuter
Campus Telge granskades - Flera brister hittades
Publicerad 15 maj 2023 06:00
Uppdaterad 14 maj 2023 23:13

Bild: Acturum

Campus Telge, som drivs av Södertälje kommun, visade brister i utbildningen Verksamhetsutvecklare. Det menar Myndigheten för yrkeshögskolan efter en genomförd tillsyn.

Tillsynen genomfördes av myndigheten i två omgångar varav den enda avslutades i december och den andra i februari genom en telefonintervju med en studeranderepresentant.

”Tillsynen gäller brister i utbildningens kursplaner, anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser, kunskapskontroller och betygssättning samt utbildningens upplägg och undervisning.”, skriver myndigheten för yrkeshögskolan.

Efter en noggrann utredning bedömde myndigheten att kursplanen för bland annat LIA, ”Lärande i arbete”, inom den första utbildningsomgången inte uppfyllde kraven enligt föreskrifterna.

Vid utredningen framkom det att kursplanen hade samma utformning för de efterföljande omgångarna och därmed att målen inte var korrekt formulerade. Myndigheten skriver också att principerna för betygssättning i kursplanen saknades.

Enligt föreskrifterna ska betyg sättas på genomförda kurser, antingen Icke Godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). Det ska även finnas tydliga kriterier för varje betyg som klart beskriver vad studenten behöver prestera för att få respektive betyg. Här noterade myndigheten att principerna för betygssättning saknas helt i kursplanen för ”Lärande i arbete”.

Efter granskningen har utbildningsanordnaren lämnat in ett utkast till en reviderad kursplan för de kommande omgångarna, som nu följer kraven samt ändrat utbildningsplanen för de efterföljande omgångarna.

(Annonslänk)

Dela artikeln