🕝 1 minuter
Bygglovsenheten JO-anmäls - "Hänsyn har inte tagits"
Publicerad 15 november 2022 05:00
Uppdaterad 15 november 2022 00:01

Arkivbild

En Södertäljebo anmäler Södertälje kommun till Justitieombudsmannen, JO.

Detta efter anmälaren anser att bygglovsenheten inte följt rekomendationer och godkänt att bygga en sopstation sex meter från boende.

När en familj flyttade in ett nybyggt bostadsområde i Västergård såg de fram en lugn vardag, men bara månader senare ändrades tillvaron till det sämre.

Det som inte framkom innan flytt var att bygglovsenheten i Södertälje gett exploatören PEAB godkänt att placering av sopstation bara sex meter från deras hus. En sopstation som nyttjas av cirka 80 bostadsrättslägenheter och till följd av detta har familjen drabbats i form av störande oljud, dålig lukt och nedskräpning.

(Annonslänk)

Vidare framförs det i JO-anmälan att rekommendationerna för att placera en sopstation är 20 meter från boende och att enheten inte tagit hänsyn till detta. Enligt anmälaren har Miljökontoret även utfört mätningar där det framkommer att ljudnivån från sopstationen överskrider gränsen för bullernivåer, men att åtgärder inte har vidtagits.

Nu anmäls bygglovsenheten för att ha godkänt detaljplan utan att ta hänsyn till lagar och rekommendationer gällande sopstationens placering.

”Hänsyn har inte tagits för oss närboende som får tåla de dagligen återkommande störningar; höga bullernivåer, inkast i glashållare, rått ankomst, lukt, luftkvalite och nedskräpning.”, skriver personen i sin anmälan till Justitieombudsmannen.

Dela artikeln