🕝 1 minuter
Busschaufförer anmälar Nobina - Ställer krav på värme i bussar
Publicerad 30 januari 2024 06:00
Uppdaterad 30 januari 2024 05:02

Foto: Alexander Isa

Nobinas bussar upplevs som kalla och otillräckligt uppvärmda. Det menar busschaufförer i Södertälje som har anmält Nobina till Arbetsmiljöverket via skyddsombudet.

Skyddsombudet vid Nobina i Södertälje har tagit upp en viktig arbetsmiljöfråga med Arbetsmiljöverket angående företagets brist på efterlevnad av värmerelaterade regler för bussar. Enligt ett föreläggande från Arbetsmiljöverke ska Nobina säkerställa att bussar inte tas i bruk om de inte har en lufttemperatur på minst +5 grader ovanför säte och +10 grader i defrostermunstycken.

Trots detta har skyddsorganisationen mottagit dagliga rapporter från förare om att kalla bussar fortfarande används. Nobina har försökt göra det till ett föraransvar att inte köra kalla bussar, vilket är problematiskt då vissa bussar saknar fungerande termometrar. I anmälan framför skydsombudet att arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren och att föreläggandet tydligt förbjuder bruk av bussar som inte uppfyller temperaturkraven.

För att underlätta oanmälda inspektioner, som är en del av skyddsombudets uppdrag enligt arbetsmiljöplanen, krävs att Nobina placerar lufttemperaturmätaren på en mer tillgänglig plats. För närvarande är mätaren endast tillgänglig hos underhållschefen, som börjar arbeta efter att bussarna redan är i trafik.

Skyddsombudet kräver att Nobina omedelbart börjar följa Arbetsmiljöverkets föreläggande och de etablerade rutinerna för att förhindra användning av kalla bussar under vintertid.

Dela artikeln