🕝 1 minuter
Brister upptäckta hos polisen vid gripande och husrannsakan
Publicerad 2 januari 2024 06:00
Uppdaterad 2 januari 2024 01:15

Arkivbild

Södertäljepolisen anklagades för allvarliga tjänstefel i samband med en misslyckad husrannsakan, vilket anmäldes till Justitieombudsmannen. Nu har Polismyndigheten kritiserat ingripandet och funnit flera brister.

En man i Södertälje blev frihetsberövad, och hans hem där hans två döttrar befann sig genomsöktes av polisen, baserat på misstankar om narkotikabrott.

Det var i somras som mannen stoppades av polisen och fördes till stationen på grund av misstankar om narkotikabrott. Kort efter ingripandet genomsöktes både hans bostad och dator. Detta trots att den 60-åriga mannen upplyst poliserna om regelbundna drogkontroller på sitt arbete och en strikt nolltoleranspolicy mot droger.

Dessutom blev hans döttrar rädda under husrannsakan, men polisen fann varken spår av narkotika i bostaden eller i mannens blod- och urinprover.

Kort efter incidenten beslutade mannen att upprätta en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, där han anklagade Södertäljepolisen för allvarliga tjänstefel. En händelse som JO beslutade att utredning närmare och krävde ytterligare information från myndigheten om polisens agerande.

I början av december lämnade polismyndigheten sin redogörelse där det framgår att flera brister upptäcktes.

Bland annat berättar en av poliserna att han pratade lugnande med barnen och bad dem att vänta i sitt sovrum tills husrannsakan var färdig, men uppgifter har inte kunna styrkas.

”De uppgifterna synes dock ha inte dokumenterats i anvisad ordning, vilket är en brist. Av utredningen framgår också att det har brustit i dokumentationen av beslaget av A.A:s dator.”, skriver polismyndigheten i yttrandet.

Men även husrannsakan kritiseras eftersom ingen narkotika påträffades i hans bil, endast några säckar skräp och lite blommor. Dessutom fanns det inte andra konkreta uppgifter som tydde på att han kunde inneha narkotika.

”Södertäljepolisen begår allvarliga tjänstefel. Känns mycket kränkande.”, skrev mannen i JO-anmälan

Dela artikeln