🕝 1 minuter
Brister upptäckta hos bolag för förvaring av frysvaror
Publicerad 6 januari 2024 12:59
Uppdaterad 6 januari 2024 04:32

Foto: Pexels

Livsmedelsverket har vid ett nyligt kontrollbesök upptäckt att Iskuben Coldstore AB inte uppfyller lagens krav på rengöring och spårbarhet av livsmedel, vilket kan leda till allvarliga hygien- och säkerhetsrisker.

Under ett inspektionsbesök den 29 september 2023, noterade Livsmedelsverket signifikanta brister hos Iskuben Coldstore AB som bland annat tillhandahåller förvaring av frysvaror.

Trots tidigare påståenden om regelbundna storstädningar, påträffades plast och skräp i fryshallen, vilket hindrar effektiv rengöring och utgör en potentiell risk för kontaminering, enligt Livsmedelsverket. Denna återkommande brist på renlighet har lett till att Livsmedelsverket föreslagit ett vite för att säkerställa åtgärder.

Dessutom har problem med spårbarheten av livsmedel identifierats. Felaktigheter i dokumentationen kring avsändningsdatum av produkter till grossistföretag gör det svårt att spåra varornas väg, vilket är kritiskt vid eventuella tillbakadraganden. Livsmedelsverket har krävt åtgärder för att korrigera dessa problem och förhindra framtida avvikelser.

Beslutet att ingripa är baserat på avvikelsernas allvar och den tid som bedöms nödvändig för att rätta till bristerna. Senaste den 15 januari 2024 ska avvikelserna åtgärdas.

Dela artikeln