🕝 2 minuter
Bristande kunskap om E-signal kan ligga bakom tågolyckan vid Hölö
Publicerad 9 juli 2024 05:00
Uppdaterad 9 juli 2024 11:33
Foto: Trafikverkets utredningsrapport.

Olyckan strax utanför Hölö, där ett tåg kolliderade med en skogsmaskin, kan ha orsakats av bristande kunskap om E-signaler, konstaterar Trafikverket.

En ny rapport från Trafikverket avslöjar att bristande kunskap om E-signaler kan ha spelat en stor roll i tågolyckan vid plankorsningen Stora Kattnäs, där en skogsmaskin blev påkörd av ett tåg.

Olyckan inträffade den 19 oktober förra året och orsakade stora materiella skador, även om maskinföraren klarade sig med lindriga skador.

Den vänstra bilden visar det hål som slogs upp till ett av trapphusen till tågets övre våning. Den högra bilden visar de skador som uppstod på tågets front. Foto: Trafikverkets utredningsrapport

Enligt Trafikverket kan olyckan ha berott på att föraren av skogsmaskinen bländades av solen eller hade bristande kännedom om E-signaler, som för övrigt fungerade korrekt vid olyckstillfället. Denna typ av enkel ljussignal slocknar när ett tåg närmar sig, vilket innebär att man inte ska korsa spåret. Dock har denna signal visat sig vara förvirrande för många trafikanter. Av den anledningen har Trafikverket sedan tidigare, innan olyckan inträffade, beslutat att fasa ut alla E-signaler vid plankorsningar eftersom kännedomen om hur dessa fungerar är för låg.

Efter olyckan 2023 är nu plankorsningen vid Stora Kattnäs är prioriterad för att utrustas med bommar senast 2026.

Ingen av passagerarna på tåget skadades fysiskt, medan skogsmaskinsföraren fick lindriga skador. Den materiella skadan var omfattande både på tåget och skogsmaskinen.

Skiss över händelseförlopp och fordonens färdriktning. Skärmklippet kommer från järnvägsfilm, filmat åtta dagar efter olyckan. Till vänster i bild syns den påkörda skogsmaskinen som vid detta tillfälle ännu inte hade hunnit bli bärgad. Bildkälla: Järnvägfilm, Infranord IMV Viewer/Trafikverkets utredningsrapport
Skogsmaskinen efter olyckan. Till höger i bild syns E-signalen med tänd lampa och tillhörande informationsskylt om signalens funktion. Foto: Trafikverkets utredningsrapport/Markskoningsgruppen, via Statens haverikommission.
Dela artikeln